Recht op annulering

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Volgens § 312g lid 2 nr. 1 BGB is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. In principe bestaat er dus geen herroepingsrecht voor overeenkomsten die met Pawtrait worden gesloten.

Voor al onze goederen die niet op maat zijn gemaakt, geldt het volgende voor consumenten in de zin van § 13 BGB: U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail).

Annulering tijdens het previewproces is alleen mogelijk tegen annuleringskosten. Deze bedragen €5 per kunstwerk.

Gevolgen van annulering

Als je dit contract annuleert, zullen wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit jouw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om dit contract te annuleren, aan je terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Zoeken in onze shop