Afdruk

Informatie volgens § 5 TMG

Pawtrait

Manuel Valle Lanza
Brückengasse 1b
78462 Konstanz
Duitsland

E-mail: pawtrait@mail.de

Omzetbelasting-identificatienummer volgens § 27 a omzetbelastingwet:

DE334976324Copyright

De inhoud en structuur van de website www.pawtrait.eu zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor elke reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, delen van teksten, afbeeldingen of andere inhoud, is de voorafgaande toestemming van de aanbieder of de rechthebbende vereist.

Procedure voor onlinegeschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat de gebruiker kan vinden op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bij klachten over Pawtrait kan de gebruiker te allen tijde contact opnemen met het ODR-platform.

Alternatieve geschillenbeslechting in overeenstemming met de Wet op de beslechting van consumentengeschillen

Wij wijzen erop dat Pawtrait niet bereid of verplicht is om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Zoeken in onze shop