Gegevensbescherming

VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING


De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de wetten inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU, is

Pawtrait.eu

UW RECHTEN ALS BETROKKENE


U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

 • Informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en de verwerking ervan (Art. 15 GDPR),
 • Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens (Art. 16 GDPR),
 • Wissen van uw door ons opgeslagen gegevens (Art. 17 GDPR),
 • Beperking van gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (Art. 18 GDPR).
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (Art. 21 GDPR) en
 • Dataportabiliteit als je toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (Art. 20 GDPR).

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de deelstaat van uw woonplaats of bij de autoriteit die verantwoordelijk is voor ons als verwerkingsverantwoordelijke.

Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adressen is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.VERZAMELEN VAN ALGEMENE INFORMATIE WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT


AARD EN DOEL VAN DE VERWERKING:
Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Ze worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Zorgen voor een vlotte verbinding met de website,
 • Zorgen voor een vlot gebruik van onze website,
 • het analyseren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en
 • voor andere administratieve doeleinden.

We gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. Dergelijke informatie kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.

RECHTSGRONDSLAG:
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren.

ONTVANGERS:
Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

BEWAARTERMIJN:
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt voor het aanbieden van de website wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

VERSTREKKING IS VOORGESCHREVEN OF VEREIST:
Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn of beperkt worden. Om deze reden is bezwaar uitgesloten.COOKIES


TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:
Net als veel andere websites gebruiken ook wij zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Hierdoor krijgen wij bepaalde gegevens zoals IP-adres, gebruikte browser en besturingssysteem.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of virussen over te brengen naar een computer. Met behulp van de informatie in cookies kunnen we de navigatie voor u gemakkelijker maken en ervoor zorgen dat onze webpagina's correct worden weergegeven.

In geen geval worden de gegevens die we verzamelen doorgegeven aan derden of gekoppeld aan persoonlijke gegevens zonder uw toestemming.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk gewenst moment uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om te zien hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

OPSLAGDUUR EN GEBRUIKTE COOKIES:
Als u ons toestaat cookies te gebruiken via uw browserinstellingen of toestemming, kunnen de volgende cookies worden gebruikt op onze websites:Voor zover deze cookies (ook) van invloed kunnen zijn op persoonsgegevens, informeren wij u daarover in de volgende paragrafen.

U kunt individuele cookies of de gehele cookie-inventarisatie verwijderen via uw browserinstellingen. U ontvangt ook informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of de opslag ervan vooraf kunt blokkeren. Afhankelijk van de provider van uw browser vindt u de benodigde informatie onder de volgende links:

 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
 • Opera: http://www.opera.com/de/help
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DEREGISTRATIE OP ONZE WEBSITE


AARD EN DOEL VAN DE VERWERKING:
Bij registratie voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten worden enkele persoonsgegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens (bijv. telefoonnummer en e-mailadres). Als u bij ons geregistreerd bent, hebt u toegang tot inhoud en diensten die we alleen aan geregistreerde gebruikers aanbieden. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de gegevens die ze tijdens de registratie hebben verstrekt op elk gewenst moment te wijzigen of te verwijderen. Natuurlijk zullen we u ook op elk gewenst moment informatie verstrekken over de persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen.

RECHTSGRONDSLAG:
De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van de toestemming van de gebruiker (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR).

Als de registratie dient voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

ONTVANGERS:
Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

BEWAARTERMIJN:
Gegevens worden in deze context alleen verwerkt zolang de bijbehorende toestemming beschikbaar is. Daarna worden ze verwijderd, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Om in deze context contact met ons op te nemen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

HET VERSTREKKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IS NIET VERPLICHT OF VEREIST:
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Zonder het verstrekken van uw persoonsgegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de inhoud en diensten die wij aanbieden.VERLENING VAN BETAALDE DIENSTEN


TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:
Om betaalde diensten te kunnen leveren, vragen wij om aanvullende gegevens, zoals betalingsgegevens, om uw bestelling te kunnen uitvoeren.

RECHTSGRONDSLAG:
De verwerking van de gegevens die nodig zijn voor het sluiten van het contract is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

ONTVANGERS:
Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

BEWAARTERMIJN:
We slaan deze gegevens op in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Deze zijn over het algemeen 6 of 10 jaar om redenen van een goede boekhouding en belastingwetgeving.

VERSTREKKING IS VOORGESCHREVEN OF VEREIST:
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de inhoud en diensten die wij aanbieden.COMMENTAARFUNCTIE


AARD EN DOEL VAN DE VERWERKING:
Wanneer gebruikers reacties achterlaten op onze website, worden naast deze informatie ook het tijdstip waarop ze zijn aangemaakt en de eerder door de websitebezoeker gekozen gebruikersnaam opgeslagen. Dit dient onze veiligheid, omdat we vervolgd kunnen worden voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is gemaakt.

RECHTSGRONDSLAG:
De gegevens die als commentaar worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van een legitiem belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Door de commentaarfunctie aan te bieden, willen we je in staat stellen om op een ongecompliceerde manier te communiceren. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen om uw vraag te verwerken en voor eventuele vervolgvragen.

ONTVANGERS:
Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

BEWAARTERMIJN:
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is over het algemeen het geval wanneer de communicatie met de gebruiker is afgerond en het bedrijf uit de omstandigheden kan afleiden dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS VOORGESCHREVEN OF VEREIST:
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot onze commentaarfunctie.NIEUWSBRIEF


SOORT EN DOEL VAN DE VERWERKING:
Uw gegevens worden alleen gebruikt om u de nieuwsbrief waarvoor u zich hebt ingeschreven per e-mail toe te sturen. Uw naam wordt verstrekt zodat we u persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief en u, indien nodig, kunnen identificeren als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen.

Om de nieuwsbrief te ontvangen is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of technische omstandigheden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. We maken gebruik van de "double opt-in" procedure om te controleren of een registratie daadwerkelijk is gedaan door de eigenaar van een e-mailadres. Hiervoor registreren we de inschrijving voor de nieuwsbrief, het verzenden van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Er worden geen verdere gegevens verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

WETTELIJKE BASIS:
Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Er is een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. U kunt zich ook te allen tijde direct op deze website afmelden of ons op de hoogte stellen van uw afmelding via de contactoptie aan het einde van dit privacybeleid.

ONTVANGERS:
Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

BEWAARTERMIJN:
De gegevens worden in deze context alleen verwerkt zolang de bijbehorende toestemming beschikbaar is. Daarna worden ze verwijderd.

VERSTREKKING IS VERPLICHT OF VEREIST:
Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Zonder uw toestemming kunnen wij u helaas geen nieuwsbrief toesturen.CONTACT FORMULIER


TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:
De gegevens die u invult, worden opgeslagen om gepersonaliseerde communicatie met u mogelijk te maken. Hiervoor moet u een geldig e-mailadres en uw naam opgeven. Dit wordt gebruikt om de vraag toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel.

RECHTSGRONDSLAG:
De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Door het contactformulier beschikbaar te stellen, willen we het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen om uw aanvraag te verwerken en voor eventuele vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevoerde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b GDPR).

ONTVANGERS:
Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

BEWAARTERMIJN:
Gegevens worden uiterlijk 6 maanden na verwerking van de aanvraag verwijderd.

Als er sprake is van een contractuele relatie, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en verwijderen wij uw gegevens nadat deze termijnen zijn verstreken.

VERSTREKKING IS VERPLICHT OF VEREIST:
Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw aanvraag echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van uw aanvraag verstrekt.GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS


AARD EN DOEL VAN DE VERWERKING:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Het doel van de gegevensverwerking is het analyseren van het gebruik van de website en het samenstellen van rapporten over de activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en het internet worden vervolgens verdere bijbehorende diensten geleverd.

RECHTSGRONDSLAG:
De gegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR).

ONTVANGER:
De ontvanger van de gegevens is Google als verwerker. Wij hebben hiervoor de overeenkomstige gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten.

BEWAARTERMIJN:
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN:
Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VERSTREKKING IS VOORGESCHREVEN OF VERPLICHT:
Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

INTREKKING VAN TOESTEMMING:
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Browser Add On om Google Analytics te deactiveren.

Daarnaast of als alternatief voor de browser add-on kunt u het bijhouden van uw gegevens door Google Analytics op onze pagina's voorkomen door op deze link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit zal het verzamelen door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst voorkomen zolang de cookie geïnstalleerd blijft in uw browser.

PROFIELEN:
Met behulp van de trackingtool Google Analytics kan het gedrag van bezoekers op de website worden geëvalueerd en kunnen hun interesses worden geanalyseerd. Hiervoor creëren we een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel.GEBRUIK VAN SCRIPTBIBLIOTHEKEN (GOOGLE WEBFONTS)


AARD EN DOEL VAN DE VERWERKING:
Om onze inhoud in browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken we op deze website "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google") om lettertypen weer te geven.

Het privacybeleid van de bibliotheekexploitant Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

RECHTSGRONDSLAG:
De wettelijke basis voor de integratie van Google Web Fonts en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR).

ONTVANGER:
Het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken triggert automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk - maar momenteel ook onduidelijk of en zo ja, voor welke doeleinden - dat de exploitant in dit geval Google-gegevens verzamelt.

BEWAARTERMIJN:
We verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google Web Fonts.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN:
Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VERSTREKKING IS VOORGESCHREVEN OF VERPLICHT:
Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Het is echter mogelijk dat de inhoud niet correct kan worden weergegeven met standaardlettertypen.

INTREKKING VAN TOESTEMMING:
De programmeertaal JavaScript wordt regelmatig gebruikt om de inhoud weer te geven. U kunt daarom bezwaar maken tegen gegevensverwerking door de uitvoering van JavaScript in uw browser uit te schakelen of een JavaScript-blokker te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.INGESLOTEN YOUTUBE-VIDEO'S


TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:
Op sommige van onze websites sluiten we YouTube-video's in. De beheerder van de betreffende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS (hierna "YouTube"). Wanneer je een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. YouTube wordt geïnformeerd welke pagina's je bezoekt. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kan YouTube jouw surfgedrag aan jou persoonlijk toewijzen. Je kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen uit je YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie over het gebruikersgedrag verzamelen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vind je in het privacybeleid van de aanbieder, waar je ook meer informatie vindt over je rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen (https://policies.google.com/privacy). Google verwerkt jouw gegevens in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

RECHTSGRONDSLAG:
De rechtsgrondslag voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is jouw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR).

ONTVANGER:
Toegang tot YouTube triggert automatisch een verbinding met Google.

OPSLAGDUUR EN INTREKKING VAN TOESTEMMING:
Als je de opslag van cookies voor het Google Ad-programma hebt uitgeschakeld, hoef je dergelijke cookies niet te verwachten bij het bekijken van YouTube-video's. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als je dit wilt voorkomen, moet je de opslag van cookies in je browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN:
Google verwerkt jouw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VERSTREKKING IS VOORGESCHREVEN OF VERPLICHT:
Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.SOCIALE PLUGINS


TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:
Op onze websites worden social plugins van onderstaande aanbieders gebruikt. U kunt de plugins herkennen aan het feit dat ze zijn gemarkeerd met het bijbehorende logo.

Onder bepaalde omstandigheden wordt via deze plug-ins informatie, die ook persoonsgegevens kan bevatten, naar de serviceprovider verzonden en kan deze door hem worden gebruikt. We voorkomen het onbewust en ongewenst verzamelen en verzenden van gegevens naar de serviceprovider door middel van een 2-klik-oplossing. Om een gewenste sociale plug-in te activeren, moet deze eerst worden geactiveerd door op de bijbehorende knop te klikken. Alleen deze activering van de plugin activeert het verzamelen van gegevens en het doorsturen ervan naar de serviceprovider. Wij verzamelen zelf geen persoonlijke gegevens door middel van de social plugins of door het gebruik ervan.

We hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plugin verzamelt en hoe deze worden gebruikt door de provider. Op dit moment moet worden aangenomen dat er een directe verbinding met de diensten van de aanbieder tot stand wordt gebracht en dat ten minste het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie wordt verzameld en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de serviceproviders cookies proberen op te slaan op de gebruikte computer. Raadpleeg de informatie over gegevensbescherming van de desbetreffende serviceprovider om na te gaan welke specifieke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Opmerking: als u tegelijkertijd bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook u identificeren als bezoeker van een specifieke pagina.

We hebben de sociale mediaknoppen van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd:GOOGLE ADWORDS


TYPE EN DOEL VAN DE VERWERKING:
Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De exploitant van de Google AdWords-diensten is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als je onze website hebt bereikt via een advertentie van Google, plaatst Google AdWords een cookie op je computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt.

Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

RECHTSGRONDSLAG:
De wettelijke basis voor de integratie van Google AdWords en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR).

ONTVANGSTEN:
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, inclusief uw IP-adres, doorgegeven aan Google in de VS. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens delen met derden.

Ons bedrijf bevat geen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokkene te identificeren.

BEWAARTERMIJN:
Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN:
Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

INTREKKING VAN TOESTEMMING:
Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u de instelling van een cookie die hiervoor nodig is, weigeren - bijvoorbeeld door uw browser zo in te stellen dat de automatische instelling van cookies in het algemeen wordt uitgeschakeld of door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "googleleleadservices.com" worden geblokkeerd.

Houd er rekening mee dat u de opt-out cookies niet kunt verwijderen zolang u niet wilt dat er meetgegevens worden opgeslagen. Als u al uw cookies in de browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT OF VEREIST:
Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.GEBRUIK VAN GOOGLE REMARKETING


AARD EN DOEL VAN DE VERWERKING:
Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. De exploitant van de Google Remarketing-diensten is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google").

De functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan bezoekers van de website binnen het advertentienetwerk van Google. Er wordt een zogenaamde "cookie" opgeslagen in de browser van de websitebezoeker, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer hij of zij websites bezoekt die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder heeft bezocht op websites die de remarketingfunctie van Google gebruiken.

WETTELIJKE BASIS:
De wettelijke basis voor de integratie van Google Remarketing en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR).

ONTVANGERS:
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, waaronder uw IP-adres, doorgegeven aan Google in de VS. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens delen met derden.

Ons bedrijf bevat geen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokkene te identificeren.

INTREKKING VAN TOESTEMMING:
Volgens eigen informatie verzamelt Google geen persoonlijke gegevens tijdens dit proces. Als u echter geen gebruik wilt maken van de remarketingfunctie van Google, kunt u deze over het algemeen deactiveren door de juiste instellingen te maken op https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465. U kunt ook het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties via het advertentienetwerkinitiatief deactiveren door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT OF VEREIST:
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.SSL-CENCRYPTIE
Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste versleutelingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.GEBRUIKTE VERWERKERS
De volgende organisaties, bedrijven of personen hebben van de beheerder van deze website de opdracht gekregen om gegevens te verwerken:

Pawtrait.euWIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen zodat het altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in het privacybeleid, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. Het nieuwe privacybeleid is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

VRAGEN AAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
Als u vragen hebt over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die binnen onze organisatie verantwoordelijk is voor gegevensbescherming:Het privacybeleid is opgesteld met de hulp van activeMind AG, de experts voor externe functionarissen voor gegevensbescherming (versie #2021-04-10).

Zoeken in onze shop